Monitorowanie IP (Internet Protocol) jest ogólnie uważane za lepsze niż monitorowanie analogowe z kilku powodów. Niektóre z głównych zalet monitorowania IP obejmują:

Większe możliwości kamer IP

Dostęp do kamer IP i sterowanie nimi można uzyskać zdalnie za pomocą komputera lub smartfona, co ułatwia monitorowanie systemu bezpieczeństwa z dowolnego miejsca.

Leprza jakość obracu z kamer sieciowych IP

Kamery IP mogą dostarczać obrazy i wideo w wyższej rozdzielczości niż kamery analogowe, co skutkuje wyraźniejszym i bardziej szczegółowym obrazem.

Większa skalowalność systemów IP

Łatwiej jest dodawać lub usuwać kamery z systemu opartego na protokole IP, ponieważ wystarczy podłączyć kamerę do sieci. W systemie analogowym zwykle wymagane jest dodatkowe okablowanie.

Ulepszone funkcje monitoringu IP

Kamery IP często są wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie ruchu, widzenie w nocy i możliwość wysyłania alertów po wykryciu określonych zdarzeń.

Możliwości rozbudowy na przyszłość

Ponieważ coraz więcej urządzeń jest podłączonych do Internetu, systemy oparte na protokole IP prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej rozpowszechnione. Zainwestowanie teraz w system bezpieczeństwa oparty na protokole IP może uchronić Cię przed koniecznością aktualizacji do nowszego systemu w przyszłości.

Sztuczna inteligencja (AI) w kamerach IP

Może zostać wykorzystana do zwiększenia funkcjonalności kamer bezpieczeństwa. Na przykład kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą wykorzystywać rozpoznawanie twarzy do identyfikowania osób i wysyłania alertów, gdy dana osoba zostanie wykryta. Mogą również używać rozpoznawania obiektów do wykrywania podejrzanych obiektów lub działań i wysyłania alertów. Niektóre kamery bezpieczeństwa zasilane sztuczną inteligencją mogą nawet analizować dźwięk z mikrofonu kamery i wysyłać ostrzeżenie, jeśli wykryją głośny hałas lub krzyk osoby.